Agglomeråciós törvény

2005. évi LXIV. törvény
a Budapesti AgglomerĂĄciĂł TerĂŒletrendezĂ©si TervĂ©rƑl

I. Fejezet

Általånos rendelkezések

1. § (1) A törvĂ©ny hatĂĄlya Budapestre Ă©s Pest megyĂ©nek a Budapesti AgglomerĂĄciĂłhoz tartozĂł telepĂŒlĂ©seire, illetve telepĂŒlĂ©si önkormĂĄnyzataira (a tovĂĄbbiakban egyĂŒtt: Budapesti AgglomerĂĄciĂł) terjed ki. A Budapesti AgglomerĂĄciĂł terĂŒletĂ©hez tartozĂł telepĂŒlĂ©sek felsorolĂĄsĂĄt az 1/1. szĂĄmĂș mellĂ©klet tartalmazza.

(2) Az OrszĂĄgos TerĂŒletrendezĂ©si TervrƑl szĂłlĂł 2003. Ă©vi XXVI. törvĂ©ny (a tovĂĄbbiakban: OTrT) rendelkezĂ©seit az e törvĂ©nyben foglalt eltĂ©rĂ©sekkel kell a Budapesti AgglomerĂĄciĂł terĂŒletĂ©n alkalmazni.

A Budapesti AgglomerĂĄciĂł TerĂŒletrendezĂ©si Terve

2. § A Budapesti AgglomerĂĄciĂł TerĂŒletrendezĂ©si Terve

a) a Budapesti Agglomeråció Szerkezeti Tervét (a tovåbbiakban: Szerkezeti Terv), valamint

b) a Budapesti AgglomerĂĄciĂł Övezeti TervĂ©t (a tovĂĄbbiakban: Övezeti Terv) tartalmazza.

II. Fejezet

Szerkezeti Terv

3. § (1) A Szerkezeti Terv a telepĂŒlĂ©srendszert, valamint a tĂ©rsĂ©gi terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄsnak Ă©s a mƱszaki infrastruktĂșra - rendszereknek tĂ©rbeli rendjĂ©t hatĂĄrozza meg, M = 1:50 000 mĂ©retarĂĄnyban.

(2) A Szerkezeti Tervet a 2. szĂĄmĂș (tĂ©rkĂ©pi) mellĂ©klet tartalmazza.

A Budapesti AgglomerĂĄciĂł tĂ©rsĂ©gi terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄsi kategĂłriĂĄi

4. § A Budapesti AgglomerĂĄciĂł tĂ©rsĂ©gi terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄsi kategĂłriĂĄi a következƑk:
a) telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g, ezen belĂŒl:
aa) vĂĄrosias telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g,
ab) vĂĄrosias telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ nagy kiterjedĂ©sƱ zöldterĂŒlet,
ac) hagyomĂĄnyosan vidĂ©ki telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g,
ad) magas zöldfelĂŒleti arĂĄnyĂș telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g,
b) erdƑgazdĂĄlkodĂĄsi tĂ©rsĂ©g,
c) mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g.
d) zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g,
e) mƱszaki infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok Ă©s egyedi Ă©pĂ­tmĂ©nyek elhelyezĂ©sĂ©re szolgĂĄlĂł terĂŒlet,
f) egyĂ©b rendeltetĂ©sƱ terĂŒlet.

TelepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g

5. § (1) TelepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g nem beĂ©pĂ­tett terĂŒlete abban az esetben minƑsĂ­thetƑ ĂĄt beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlettĂ©, ha a telepĂŒlĂ©sszerkezeti tervben, a helyi Ă©pĂ­tĂ©si szabĂĄlyzatban, vagy szabĂĄlyozĂĄsi tervben a beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt, Ă©s mĂĄr jellemzƑen beĂ©pĂ­tett terĂŒleteken, vagy a mĂĄr korĂĄbban kijelölt terĂŒletek hasznosĂ­tĂĄsĂĄval az adott terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄs szĂĄmĂĄra mĂĄr nincs lehetƑsĂ©g.

(2) A telepĂŒlĂ©s szerkezeti tervĂ©ben beĂ©pĂ­tĂ©sre tervezett lakĂł - , vegyes, gazdasĂĄgi Ă©s ĂŒdĂŒlƑterĂŒlet akkor vehetƑ igĂ©nybe, ha
a) a tervezett terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄs jĂłl illeszthetƑ a telepĂŒlĂ©s meglevƑ szerkezetĂ©hez,
b) nem sért tåj - és természetvédelmi, környezetvédelmi, valamint kulturålis örökségvédelmi érdeket, és
c) a tervezett funkciĂł ellĂĄtĂĄsĂĄhoz szĂŒksĂ©ges mƱszaki (közmƱ, közĂști Ă©s tömegközlekedĂ©si) infrastruktĂșra egyidejƱleg lĂ©trehozhatĂł.

(3) Új beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlet a telepĂŒlĂ©s közigazgatĂĄsi hatĂĄrĂĄhoz 200 m - nĂ©l közelebb nem jelölhetƑ ki, kivĂ©ve, ha a kĂŒlön jogszabĂĄlyban meghatĂĄrozott terĂŒleti (környezeti, tĂĄrsadalmi Ă©s gazdasĂĄgi) hatĂĄsvizsgĂĄlat az ettƑl valĂł eltĂ©rĂ©st indokolja.
(4) A telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g hullĂĄmtĂ©ri terĂŒlete beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlettĂ© akkor minƑsĂ­thetƑ, ha az ĂĄrvĂ­zvĂ©delem jogszabĂĄlyban elƑírt mĂ©rtĂ©kƱ biztosĂ­tĂĄsa következtĂ©ben a terĂŒlet hullĂĄmtĂ©ri jellege megszƱnik.
(5) A vĂĄrosias telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ nagy kiterjedĂ©sƱ zöldterĂŒlet az 5 hektĂĄrnĂĄl nagyobb összefĂŒggƑ olyan vĂĄrosi Ă©s telepĂŒlĂ©si jelentƑsĂ©gƱ zöldterĂŒlet, valamint zöldfelĂŒlet jellegƱ intĂ©zmĂ©nyterĂŒlet, amely megkĂŒlönböztetett vĂ©delmet Ă©s szabĂĄlyozĂĄst igĂ©nyel, Ă©s amely a telepĂŒlĂ©sek szerkezetĂ©nek meghatĂĄrozĂł jelentƑsĂ©gƱ eleme.
(6) A magas zöldfelĂŒleti arĂĄnyĂș telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©gbe - elsƑsorban rekreĂĄciĂłs funkciĂłval rendelkezƑ - összessĂ©gĂ©ben alacsony beĂ©pĂ­tettsĂ©gƱ terĂŒletek tartoznak.
(7) A magas zöldfelĂŒleti arĂĄnyĂș telepĂŒlĂ©si tĂ©rsĂ©g legfeljebb 30% - ĂĄn beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt telepĂŒlĂ©sközponti vegyes, ĂŒdĂŒlƑ - Ă©s kĂŒlönleges terĂŒlet, legalĂĄbb 70% - ĂĄn pedig beĂ©pĂ­tĂ©sre nem szĂĄnt közlekedĂ©si Ă©s közmƱterĂŒlet, zöldterĂŒlet, erdƑterĂŒlet, mezƑgazdasĂĄgi Ă©s vĂ­zgazdĂĄlkodĂĄsi terĂŒlet alakĂ­thatĂł ki.

ErdƑgazdĂĄlkodĂĄsi tĂ©rsĂ©g

6. § (1) Az erdƑgazdĂĄlkodĂĄsi tĂ©rsĂ©g legalĂĄbb 90% - ĂĄt erdƑterĂŒlet kategĂłriĂĄba kell sorolni. Legfeljebb 10% - ĂĄn egyĂ©b beĂ©pĂ­tĂ©sre nem szĂĄnt terĂŒlet alakĂ­thatĂł ki, amelynek sorĂĄn a meglĂ©vƑ vĂ©delmi elsƑdleges rendeltetĂ©sƱ erdƑterĂŒletek kiterjedĂ©se nem csökkenhet.
(2) Az egyes telepĂŒlĂ©seken lĂ©vƑ erdƑterĂŒlet nagysĂĄga - a telepĂŒlĂ©s közigazgatĂĄsi terĂŒletĂ©re vetĂ­tve - összessĂ©gĂ©ben nem csökkenhet.

MezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g

7. § (1) A mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g legalĂĄbb 75% - ĂĄt mezƑgazdasĂĄgi terĂŒlet kategĂłriĂĄba kell sorolni. Legfeljebb 15% - ĂĄn erdƑterĂŒlet Ă©s legfeljebb 10% - ĂĄn bĂĄrmely telepĂŒlĂ©si terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄsi egysĂ©g kialakĂ­thatĂł.
(2) A mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©gnek a telepĂŒlĂ©si közigazgatĂĄsi terĂŒletre vonatkoztatott terĂŒletĂ©n a beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletek növekmĂ©nye nem haladhatja meg az adott telepĂŒlĂ©s Ă©rvĂ©nyes telepĂŒlĂ©srendezĂ©si tervĂ©ben rögzĂ­tett összes beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlet 3% - ĂĄt.
(3) A mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©gben Ă©s a zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©gben sportolĂĄs cĂ©ljĂĄra a kĂŒlön jogszabĂĄly szerinti kĂŒlönleges terĂŒlet kijelölhetƑ. A terĂŒlet nagysĂĄga nem haladhatja meg a telepĂŒlĂ©s közigazgatĂĄsi terĂŒlete 3% - ĂĄt Ă©s a terĂŒletkijelölĂ©s nem lehet ĂĄtfedĂ©sben az orszĂĄgos Ă©s a tĂ©rsĂ©gi ökolĂłgiai hĂĄlĂłzat övezetĂ©nek terĂŒletĂ©vel. (3/2. sz. mellĂ©klet) Zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g

8. § (1) A zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g a zöldövezetnek az erdƑgazdĂĄlkodĂĄsi tĂ©rsĂ©gen Ă©s a zöldterĂŒleten kĂ­vĂŒli terĂŒlete.
(2) A zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g legalĂĄbb 95% - ĂĄt beĂ©pĂ­tĂ©sre nem szĂĄnt terĂŒlet kategĂłriĂĄba kell sorolni. Legfeljebb 5% - ĂĄn bĂĄrmely telepĂŒlĂ©si terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄsi egysĂ©g kialakĂ­thatĂł.

MƱszaki infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok Ă©s egyedi Ă©pĂ­tmĂ©nyek elhelyezĂ©sĂ©re szolgĂĄlĂł terĂŒlet

9. § (1) Az orszĂĄgos Ă©s a tĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ közlekedĂ©si infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok tĂ©rbeli rendjĂ©t Ă©s az Ă©pĂ­tmĂ©nyek elhelyezkedĂ©sĂ©t a 2. szĂĄmĂș (tĂ©rkĂ©pi) mellĂ©klet, a tĂ©rbeli rend szempontjĂĄbĂłl meghatĂĄrozĂł telepĂŒlĂ©sek felsorolĂĄsĂĄt pedig az 1/2. szĂĄmĂș mellĂ©klet tartalmazza.
(2) Az orszĂĄgos Ă©s a tĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ közlekedĂ©si infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok kialakĂ­tĂĄsĂĄt az OTrT 1/1 - 8. szĂĄmĂș, valamint e törvĂ©ny 1/2. szĂĄmĂș mellĂ©kletĂ©ben megjelölt telepĂŒlĂ©sek közigazgatĂĄsi terĂŒletĂ©nek Ă©rintĂ©sĂ©vel Ă©s a 2. szĂĄmĂș (tĂ©rkĂ©pi) mellĂ©klet figyelembevĂ©telĂ©vel kell meghatĂĄrozni.
(3) Budapesten a Kelenföldi pĂĄlyaudvart alkalmassĂĄ kell tenni a nagysebessĂ©gƱ vonatok, valamint az elƑvĂĄrosi vasĂști hĂĄlĂłzat fogadĂĄsĂĄra.
(4) Az M0 gyorsforgalmi Ășt 10 - es fƑĂșt Ă©s az M1 autĂłpĂĄlya közötti szakasza, az M2 gyorsforgalmi Ășt VĂĄctĂłl az orszĂĄghatĂĄrig tartĂł szakasza, a PomĂĄz Ă©s Szentendre telepĂŒlĂ©seket elkerĂŒlƑ Ășt, valamint a VĂĄci hĂ­d (Nagy - Duna) Ă©s a Szigetmonostori hĂ­d (Szentendrei - Duna) tekintetĂ©ben a nyomvonal kijelölĂ©sĂ©hez a kĂŒlön jogszabĂĄlyban meghatĂĄrozott terĂŒleti (környezeti, tĂĄrsadalmi Ă©s gazdasĂĄgi) hatĂĄsvizsgĂĄlatot is el kell kĂ©szĂ­teni.

EgyĂ©b rendeltetĂ©sƱ terĂŒlet

10. § (1) Az egyĂ©b rendeltetĂ©sƱ terĂŒletbe olyan telepĂŒlĂ©si (közlekedĂ©si vagy kĂŒlönleges terĂŒletek) terĂŒletek tartoznak, amelyek - nagy kiterjedĂ©sĂŒk rĂ©vĂ©n - tĂ©rszerkezeti jelentƑsĂ©gƱek.
(2) A tĂ©rsĂ©gi szerkezeti tervben Ferihegy fejlesztĂ©sĂ©re fenntartott egyĂ©b rendeltetĂ©sƱ terĂŒleten kizĂĄrĂłlag közlekedĂ©si, ipari, szolgĂĄltatĂł Ă©s kereskedelmi cĂ©lĂș Ă©pĂ­tmĂ©nyek elhelyezĂ©sĂ©re szolgĂĄlĂł, vagy zöldterĂŒlet terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄs jelölhetƑ ki a telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközökben.

III. Fejezet

Övezeti Terv

11. § (1) Az Övezeti Terv a Budapesti AgglomerĂĄciĂłban Ă©rvĂ©nyesĂ­tendƑ sajĂĄtos terĂŒletrendezĂ©si szabĂĄlyok Ă©rvĂ©nyesĂ­tĂ©sĂ©re kijelölt kiemelt tĂ©rsĂ©gi övezeteket M = 1:50 000 mĂ©retarĂĄnyban hatĂĄrozza meg.
(2) Az Övezeti Tervet a 3. szĂĄmĂș (tĂ©rkĂ©pi) mellĂ©klet tartalmazza, amely 3/1 - 10. jelƱ övezeti tervlapokbĂłl ĂĄll.

Kiemelt térségi övezetek

12. § A kiemelt tĂ©rsĂ©gi övezetek a következƑk:
a) zöldövezet,
b) az orszĂĄgos Ă©s tĂ©rsĂ©gi ökolĂłgiai hĂĄlĂłzat, ezen belĂŒl
ba) vĂ©dett termĂ©szeti terĂŒletek,
bb) vĂ©dett termĂ©szeti terĂŒletek vĂ©dƑövezete,
bc) termĂ©szeti terĂŒletek,
bd) ökológiai zöldfolyosó,
c) tĂ©rsĂ©gi tĂĄjrehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek,
d) kertgazdasĂĄgi terĂŒletek,
e) tĂĄjkĂ©pvĂ©delmi terĂŒletek,
f) vizek vĂ©delme Ă©rdekĂ©ben vĂ©dendƑ terĂŒletek,
g) komplex környezeti rehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek,
h) tĂ©rsĂ©gi hulladĂ©kkezelƑ lĂ©tesĂ­tmĂ©nyek kijelölĂ©sĂ©hez vizsgĂĄlat alĂĄ vonhatĂł terĂŒletek,
i) kivĂĄlĂł termƑhelyi adottsĂĄgĂș szĂĄntĂłterĂŒletek,
j) honvĂ©delmi Ă©s katasztrĂłfavĂ©delmi terĂŒletek.

Zöldövezet

13. § (1) A zöldövezetet a tĂ©rsĂ©g olyan (vĂ©dett Ă©s nem vĂ©dett) terĂŒletei alkotjĂĄk, amelyek biolĂłgiailag aktĂ­v, rendszeresen növĂ©nyzettel fedett terĂŒletek.
(2) A zöldövezethez tartozik:
a) az erdƑgazdĂĄlkodĂĄsi tĂ©rsĂ©g egy rĂ©sze, amely legalĂĄbb 90% - ban erdƑterĂŒlet;
b) a mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g egy rĂ©sze, amely legalĂĄbb 90% - ban tĂĄvlatban is mezƑgazdasĂĄgi, illetve erdƑterĂŒlet;
c) a tĂ©rszerkezeti jelentƑsĂ©gƱ, a beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletbe Ă©kelƑdƑ erdƑ - Ă©s zöldterĂŒlet.
(3) A zöldövezeten a .zöldövezet rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ mezƑgazdasĂĄgi tĂ©rsĂ©g. - be tartozĂł terĂŒletek kivĂ©telĂ©vel beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt telepĂŒlĂ©si terĂŒlet nem jelölhetƑ ki.
(4) A zöldövezet a bĂĄnyĂĄszati tevĂ©kenysĂ©grƑl szĂłlĂł 1993. Ă©vi XLVIII. törvĂ©ny alkalmazĂĄsĂĄban kivett helynek minƑsĂŒl.

Orszågos és térségi ökológiai hålózat

14. § Az .orszĂĄgos Ă©s tĂ©rsĂ©gi ökolĂłgiai hĂĄlĂłzat. rĂ©szĂ©t kĂ©pezƑ vĂ©dett termĂ©szeti terĂŒletek övezetĂ©be az orszĂĄgos Ă©s a helyi jelentƑsĂ©gƱ vĂ©dett termĂ©szeti terĂŒletek tartoznak. Az övezetben a kialakult hagyomĂĄnyos beĂ©pĂ­tĂ©si mĂłdot megvĂĄltoztatni nem szabad.
TĂ©rsĂ©gi tĂĄjrehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek
15. § (1) A .tĂ©rsĂ©gi tĂĄjrehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek. övezetĂ©be olyan - több telepĂŒlĂ©sre kiterjedƑ - terĂŒletek tartoznak, amelyek az ipari vagy bĂĄnyĂĄszati tevĂ©kenysĂ©g következtĂ©ben roncsoltak.
(2) E terĂŒleteken a roncsolt felĂŒletek ĂșjrahasznosĂ­tĂĄsa, a tĂĄjrendezĂ©s az Ă©rintett telepĂŒlĂ©sek egymĂĄssal összehangolt telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközeiben meghatĂĄrozott ĂșjrahasznosĂ­tĂĄsi cĂ©l alapjĂĄn törtĂ©nhet.

KertgazdasĂĄgi terĂŒletek

16. § (1) Az övezetbe az olyan terĂŒletek tartoznak, amelyek a fekvĂ©sĂŒk, szerkezetĂŒk Ă©s telekstruktĂșrĂĄjuk miatt nem tartoznak a beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletek közĂ©, ugyanakkor a hasznosĂ­tĂĄsuk mĂłdja Ă©s intenzitĂĄsa, valamint a beĂ©pĂ­tettsĂ©gĂŒk jelentƑsen eltĂ©r a mezƑgazdasĂĄgi terĂŒletĂ©tƑl.
(2) Az övezet terĂŒlete nem minƑsĂ­thetƑ beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlettĂ©.

Vizek vĂ©delme Ă©rdekĂ©ben vĂ©dendƑ terĂŒletek

17. § (1) A .vizek vĂ©delme Ă©rdekĂ©ben vĂ©dendƑ terĂŒletek. övezetĂ©be tartoznak:
a) azok a karsztos terĂŒletek, amelyeken a felszĂ­nen vagy a felszĂ­n alatt 10 m - en belĂŒl mĂ©szkƑ - , dolomit - , mĂ©szmĂĄrga - , illetve dolomitmĂĄrga - kĂ©pzƑdmĂ©nyek talĂĄlhatĂłk,
b) az ĂŒzemelƑ Ă©s tĂĄvlati ivĂłvĂ­zbĂĄzisok, ĂĄsvĂĄny - Ă©s gyĂłgyvĂ­zhasznosĂ­tĂĄst szolgĂĄlĂł vĂ­zkivĂ©telek - kĂŒlön jogszabĂĄly szerint - kijelölt vagy kijelölĂ©s alatt ĂĄllĂł belsƑ Ă©s kĂŒlsƑ hidrogeolĂłgiai vĂ©dƑterĂŒletei.
(2) Az (1) bekezdĂ©s szerinti terĂŒleteken belĂŒl:
a) a kijelölt belsƑ vĂ©dƑterĂŒleteket vĂ­zmƱterĂŒletkĂ©nt kell fenntartani, a kĂŒlsƑ vĂ©dƑterĂŒleteken pedig csak olyan kĂŒlterjes hasznosĂ­tĂĄsĂș mezƑ - , erdƑgazdasĂĄgi vagy zöldterĂŒleti hasznosĂ­tĂĄs engedhetƑ meg, amely nem jĂĄr a terĂŒlet beĂ©pĂ­tĂ©sĂ©vel,
b) a telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközökben - a hidrogeolĂłgiai vĂ©dƑterĂŒletek kijelölĂ©sĂ©ig - a terĂŒletfelhasznĂĄlĂĄs feltĂ©teleit hidrogeolĂłgiai szakvĂ©lemĂ©ny alapjĂĄn kell meghatĂĄrozni,
c) Ășj beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlet igĂ©nybevĂ©tele csak a csatornĂĄzĂĄs, a szennyvĂ­zelvezetĂ©s, - tisztĂ­tĂĄs Ă©s a hulladĂ©kĂĄrtalmatlanĂ­tĂĄs egyidejƱ megoldĂĄsĂĄval engedhetƑ meg.

Komplex környezeti rehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek

18. § A .komplex környezeti rehabilitĂĄciĂłt igĂ©nylƑ terĂŒletek. övezetĂ©be tartozĂł terĂŒletekre vonatkozĂłan komplex - tĂ©rsĂ©gi összefĂŒggĂ©seket, környezetvĂ©delmi Ă©s tĂĄjvĂ©delmi szempontokat is figyelembe vevƑ - rehabilitĂĄciĂłs terveket kell kĂ©szĂ­teni az Ă©rintett telepĂŒlĂ©sek telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközeinek alĂĄtĂĄmasztĂł munkarĂ©szekĂ©nt.

KivĂĄlĂł termƑhelyi adottsĂĄgĂș szĂĄntĂłterĂŒletek

19. § A kivĂĄlĂł termƑhelyi adottsĂĄgĂș szĂĄntĂłterĂŒletek övezete a bĂĄnyĂĄszati tevĂ©kenysĂ©grƑl szĂłlĂł 1993. Ă©vi XLVIII. törvĂ©ny szerint kivett helynek minƑsĂŒl.

HonvĂ©delmi Ă©s katasztrĂłfavĂ©delmi terĂŒletek

20. § A honvĂ©delmi Ă©rdeket szolgĂĄlĂł terĂŒletek korlĂĄtozĂĄsmentes mƱködĂ©sĂ©t biztosĂ­tĂł vĂ©dƑterĂŒleteket - a kĂŒlön jogszabĂĄlyokban meghatĂĄrozott rendelkezĂ©sek szerint - ki kell jelölni az Ă©rintett telepĂŒlĂ©sek telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközeiben.

IV. Fejezet

HatĂĄlyba lĂ©ptetƑ Ă©s vegyes rendelkezĂ©sek

21. § (1) Ez a törvĂ©ny 2005. szeptember 1 - jĂ©n lĂ©p hatĂĄlyba, egyidejƱleg hatĂĄlyĂĄt veszti a budapesti agglomerĂĄciĂł, valamint a Balaton kiemelt ĂŒdĂŒlƑkörzete lehatĂĄrolĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet.
(2) E törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©sĂ©tƑl az 1027/1986. (V. 22.) MT hatĂĄrozattal jĂłvĂĄhagyott Budapesti AgglomerĂĄciĂł regionĂĄlis rendezĂ©si tervĂ©t nem lehet alkalmazni.
(3) Amennyiben a telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközökben foglalt szabĂĄlyok ellentĂ©tesek az e törvĂ©nyben foglaltakkal, Ășgy a törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©sĂ©t követƑen indult ĂŒgyekben e törvĂ©ny rendelkezĂ©seit kell alkalmazni.
(4) Ezen törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©se elƑtt elfogadott telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközöket e törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©sĂ©t követƑ hĂĄrom Ă©ven belĂŒl összhangba kell hozni e törvĂ©nnyel, kivĂ©ve, ha az, a törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©se elƑtt elfogadott Ă©rvĂ©nyes telepĂŒlĂ©srendezĂ©si terv beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletĂ©nek, beĂ©pĂ­tĂ©sre nem szĂĄnt terĂŒlettĂ© valĂł visszaminƑsĂ­tĂ©sĂ©vel jĂĄrna.
(5) Az olyan beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletet, amelyet az elfogadott telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszköz e törvĂ©ny hatĂĄlybalĂ©pĂ©se elƑtt mĂĄr beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒletnek nyilvĂĄnĂ­tott, tovĂĄbbra is ilyen terĂŒletnek kell tekinteni, kivĂ©ve, ha ez a terĂŒlet a 2. szĂĄmĂș (tĂ©rkĂ©pi) mellĂ©kletben meghatĂĄrozott Szerkezeti Terv szerinti mƱszaki infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok, vagy egyedi Ă©pĂ­tmĂ©nyek terĂŒletĂ©re esik. Az ilyen beĂ©pĂ­tĂ©sre szĂĄnt terĂŒlet tekintetĂ©ben - amennyiben nem esik az emlĂ­tett mƱszaki infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok, illetve egyedi Ă©pĂ­tmĂ©nyek terĂŒletĂ©re - a (3) bekezdĂ©sben foglalt rendelkezĂ©st nem kell alkalmazni.
(6) A Budapesti AgglomerĂĄciĂł TerĂŒletrendezĂ©si TervĂ©t legalĂĄbb 5 Ă©vente felĂŒl kell vizsgĂĄlni.
(7) E törvĂ©ny vĂ©grehajtĂĄsĂĄra a terĂŒletfejlesztĂ©srƑl Ă©s a terĂŒletrendezĂ©srƑl szĂłlĂł 1996. Ă©vi XXI. törvĂ©nyben foglalt eljĂĄrĂĄsi szabĂĄlyok irĂĄnyadĂłak.
(8) E törvĂ©ny alkalmazĂĄsĂĄban - a fƑvĂĄros esetĂ©ben - telepĂŒlĂ©s alatt a fƑvĂĄros közigazgatĂĄsi terĂŒlete Ă©rtendƑ.
(9) A Magyar KöztĂĄrsasĂĄg 2005. Ă©vi költsĂ©gvetĂ©sĂ©rƑl szĂłlĂł 2004. Ă©vi CXXXV. törvĂ©ny 1. szĂĄmĂș mellĂ©kletĂ©nek XVII. TerĂŒletfejlesztĂ©s 1. Magyar TerĂŒlet - Ă©s RegionĂĄlis FejlesztĂ©si Hivatal cĂ­mnĂ©v a .terĂŒletfejlesztĂ©sĂ©rt Ă©s terĂŒletrendezĂ©sĂ©rt felelƑs orszĂĄgos hatĂĄskörƱ hivatal. cĂ­mnĂ©vre vĂĄltozik.
(10) A helyi önkormĂĄnyzatok cĂ­mzett Ă©s cĂ©ltĂĄmogatĂĄsi rendszerĂ©rƑl szĂłlĂł 1992. Ă©vi LXXXIX. törvĂ©ny 1. § (4) bekezdĂ©sĂ©ben, a 3. § (3) Ă©s (8) bekezdĂ©seiben, 17. § (1) bekezdĂ©sĂ©ben, 19. § (4) bekezdĂ©sĂ©ben, 21/D. § (4) bekezdĂ©sĂ©ben Ă©s 21/F. § (4) bekezdĂ©sĂ©ben a "Magyar TerĂŒlet - Ă©s RegionĂĄlis FejlesztĂ©si Hivatal" szövegrĂ©sz a "terĂŒletfejlesztĂ©sĂ©rt Ă©s terĂŒletrendezĂ©sĂ©rt felelƑs orszĂĄgos hatĂĄskörƱ hivatal" szövegrĂ©szre mĂłdosul.
(11) A telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközök e törvĂ©nnyel összefĂŒggƑ mĂłdosĂ­tĂĄsĂĄnak Ă©s az e törvĂ©nybƑl eredƑ esetleges kĂĄrtalanĂ­tĂĄsoknak a pĂ©nzĂŒgyi fedezetĂ©t a központi költsĂ©gvetĂ©sbƑl kell biztosĂ­tani.

1/1. szĂĄmĂș mellĂ©klet a 2005. Ă©vi LXIV. törvĂ©nyhez

A Budapesti AgglomerĂĄciĂł terĂŒletĂ©hez tartozĂł telepĂŒlĂ©sek

Budapest
Alsónémedi
BiatorbĂĄgy
BudajenƑ
BudakalĂĄsz
Budakeszi
Budaörs
CsobĂĄnka
CsomĂĄd
Csömör
Csörög
DĂ©legyhĂĄza
DiĂłsd
DunabogdĂĄny
Dunaharaszti
Dunakeszi
DunavarsĂĄny
Ecser
ErdƑkertes
Érd
FelsƑpakony
FĂłt
Göd
GödöllƑ
GyĂĄl
GyömrƑ
HalĂĄsztelek
Herceghalom
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Kisoroszi
LeĂĄnyfalu
MajoshĂĄza
MaglĂłd
MogyorĂłd
NagykovĂĄcsi
Nagytarcsa
Ócsa
Ɛrbottyån
PĂĄty
PerbĂĄl
PĂ©cel
PilisborosjenƑ
Piliscsaba
PilisjĂĄszfalu
PilisszĂĄntĂł
PilisszentivĂĄn
Pilisszentkereszt
PilisszentlĂĄszlĂł
Pilisvörösvår
PomĂĄz
PĂłcsmegyer
PusztazĂĄmor
RemeteszƑlƑs
SolymĂĄr
SĂłskĂșt
Szada
SzĂĄzhalombatta
Szentendre
Szigethalom
Szigetmonostor
SzigetszentmiklĂłs
SzƑd
SzƑdliget
TahitĂłtfalu
Taksony
TĂĄrnok
Telki
Tinnye
Tök
Tököl
Törökbålint
ÜllƑ
Üröm
VĂĄc
VĂĄcrĂĄtĂłt
Vecsés
VeresegyhĂĄz
VisegrĂĄd
Zsåmbék

1/2. szĂĄmĂș mellĂ©klet a 2005. Ă©vi LXIV. törvĂ©nyhez

A mƱszaki infrastruktĂșra - hĂĄlĂłzatok Ă©s egyedi Ă©pĂ­tmĂ©nyek OTrT - Ă©t kiegĂ©szĂ­tƑ elemei

1. Gyorsforgalmi utak

1.1. A "Helsinki közlekedési folyosók" hazai szakaszai
Ml OTrT szerint - Budapest
M5 Budapest - OTrT szerint
M7 OTrT szerint - Budapest
M3 Budapest - OTrT szerint
M6 OTrT szerint - Érd* - Százhalombatta* - OTrT szerint

1.2. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak
M0 Budapest körĂŒli gyƱrƱ Az OTrT szerinti nyomvonal kiegĂ©szĂŒl Bp. III. ker.*, IV. ker.*, XV. ker.* Ă©s BiatorbĂĄgy terĂŒletĂ©vel.
MegjegyzĂ©s: Az M0 nyugati szektorĂĄban a nyomvonalat környezeti hatĂĄsvizsgĂĄlat alapjĂĄn a vĂ©dett termĂ©szeti terĂŒleten - ahol szĂŒksĂ©ges - alagĂștban kell vezetni.
M31 (M0 - M3 összekötés) Bp. XVII. ker.* - Nagytarcsåtól OTrT szerint
M4 VecsĂ©s* - ÜllƑ* - GyömrƑ* - OTrT szerint
M10 OTrT szerint - Solymår* - Pilisvörösvår* - Pilisszåntó* - OTrT szerint
Helikopter Ăști fƑvĂĄrosi bevezetĂ©s Ecser* - MaglĂłd* - GyömrƑ* - (csatlakozik az M4 nyomvonalĂĄhoz)

2. FƑutak

2.1. A fƑĂșthĂĄlĂłzat elemei
1. sz. fƑĂșt Budapest - Budaörs - BiatorbĂĄgy - Herceghalom - OTrT szerint
2. sz. fƑĂșt Budapest - FĂłt - Dunakeszi - Göd - SzƑd - SzƑdliget - VĂĄc - OTrT szerint
3. sz. fƑĂșt Budapest - FĂłt - MogyorĂłd - Szada - GödöllƑ - OTrT szerint
4. sz. fƑĂșt Budapest - VecsĂ©s* - ÜllƑ* - OTrT szerint
5. sz. fƑĂșt Budapest - AlsĂłnĂ©medi* - Ócsa* - OTrT szerint
6. sz. fƑĂșt Budapest - Érd - SzĂĄzhalombatta - OTrT szerint
7. sz. fƑĂșt Budapest - DiĂłsd - Érd - TĂĄrnok - OTrT szerint
10. sz. fƑĂșt Budapest - Üröm - PilisborosjenƑ - SolymĂĄr - PilisvörösvĂĄr - Piliscsaba - PilisjĂĄszfalu - OTrT szerint
11. sz. fƑĂșt Budapest - BudakalĂĄsz - Szentendre - LeĂĄnyfalu - TahitĂłtfalu - DunabogdĂĄny - VisegrĂĄd - OTrT szerint

2.2. Új fƑĂști kapcsolatok
Ecser* - PĂ©cel* - MaglĂłd* - OTrT szerint
Ecser* - MaglĂłd* - GyömrƑ* - OTrT szerint

3. TĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ ĂșthĂĄlĂłzati kapcsolatok
M2 (VĂĄc) - Csörög* - SzƑd* - VĂĄcrĂĄtĂłt* - ƐrbottyĂĄn* - CsomĂĄd* - ƐrbottyĂĄn* - VeresegyhĂĄz* - Szada* - MogyorĂłd* - GödöllƑ* - M31*
M2 (Göd) - Csomåd*
PilisvörösvĂĄr* (M10 Ă©s 10. sz. fƑĂșt közötti kapcsolat)

4. TĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ mellĂ©kutak
(10. sz. fƑĂșt) PilisjĂĄszfalu* - Uny* - Tinnye* - PerbĂĄl* - Tök* - ZsĂĄmbĂ©k* - SĂłskĂșt* - TĂĄrnok* - Érd* - SzĂĄzhalombatta*
Csepel - szigeti gerincĂșt: SzigetszentmiklĂłs* - Szigethalom* - Tököl*

5. TelepĂŒlĂ©selkerĂŒlƑ szakaszok MogyorĂłd
Isaszeg
PĂ©cel
Ecser
ÜllƑ
GyĂĄl
Ócsa
Alsónémedi
Budakeszi
Szentendre
PomĂĄz
BudakalĂĄsz
FĂłt

6. TĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ Duna - hidak
VĂĄci hĂ­d* (Nagy - Duna)
Szigetmonostori hĂ­d* (Szentendrei - Duna)

7. NagysebessĂ©gƱ vasĂștvonalak
OTrT szerint - Törökbålint* - Budapest* - Dunaharaszti* - Taksony* - Dunavarsåny* - Délegyhåza* - OTrT szerint
OTrT szerint TörökbĂĄlint* - Budapest* (Ferihegy nemzetközi kereskedelmi repĂŒlƑtĂ©r Ă©rintĂ©sĂ©vel) - VecsĂ©s* - ÜllƑ* - OTrT szerint
MegjegyzĂ©s: A nagysebessĂ©gƱ vasĂșt nyomvonalĂĄt a környezeti hatĂĄsvizsgĂĄlat alapjĂĄn - ahol szĂŒksĂ©ges - alagĂștban kell vezetni.

8. TĂ©rsĂ©gi jelentƑsĂ©gƱ repĂŒlƑterek
Dunakeszi
Budakeszi - Farkashegy
GödöllƑ

* A tervezendƑ elemek * - gal szerepelnek.
OTrT = OrszĂĄgos TerĂŒletrendezĂ©si TervrƑl szĂłlĂł 2003. Ă©vi XXVI. törvĂ©ny.

2. szĂĄmĂș mellĂ©klet a 2005. Ă©vi LXIV. törvĂ©nyhez

Térségi szerkezeti terv